تبلیغات
بسطام فردا

LOGO

 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 08:41 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

شربت خانه

این بنا واقع درشرق ایوان جنوبی ،مربع شکل و درابعاد4×4 متروباپوشش گنبدی کم خیزاست اصل این مکان به قرن چهارم و پنجم تعلق دارد اما طبق اظهارات شفاهی دکترعدل گویا کاربری اصلی آن آرامگاه بوده است.
برچسب ها : شربت خانه ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 08:37 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

مسجد بالاسر

مسجدی در غرب بقعه امامزاده محمد قرار دارد که بازمانده از دوره سلجوقی است چون امروز کاربری مسجد یافته به مسجد بالا سر مشهور شده است ؛ مسجد بالاسر بنایی مربع شکل است  که تزئیناتی از دوره قاجار در آن دیده می شود زیر گنبد ترنج هایی که بر هر یک کتیبه ای به خط نستعلیق حاوی سوره توحید است نقش بسته و ترنج های کوچکتری با نام های ((الله ،محمد،علی ، حسن ، حسین ،فاطمه )) در حد فاصل ترنج های بزرگتر قرار دارد. کتیبه زیر پاکار گنبد نیز به خط نستعلیق است که قسمت اول آن آیه های 17 تا 19 سوره توبه است و در بخش پایانی بعد از نام میرزا الله وردی والی بسطام، از شیخ قاسم بایزیدی که به این کار مهم پرداخته نام برده شده است و رقم و تاریخ کتیبه نیز در پایان آمده است.
برچسب ها : مسجد بالاسر ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 08:19 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

مدرسه شاهرخیه

قدمت بنا (شاهرخ تیموری )
این مدرسه که در شرق مسجد بایزید واقع گردیده و گوشه ضلع شمال غربی آن هفت متری ایوان اولجایتو قرار گرفته است یکی از بنا های با ارزش و با اهمیت مجموعه تاریخی بسطام می باشد .این مدرسه که بنایی وسیع ، آجری و دو طبقه می باشد نام بانی آن یعنی شاهرخ تیموری را برخود دارد .
 
برچسب ها : مدرسه شاهرخیه ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 08:13 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

مسجد جامع

قدیم ترین نشان از مسجد جامع درکتاب سهلگی آمده است که روز جمعه ای بایزید بسطامی  پس ازباران برای نماز به مسجد جامع میرفت.
برچسب ها : مسجد جامع , بسطام , شهرستان بسطام ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 08:01 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

مناره

منار جنبان

مناره ای متصل به گوشه جنوب شرقی مسجد مردانه متعلق به مسجد سلجوقی ، شاهکار مناره های این دوره است که ارتفاع آن 30/17 متر است. در حال حاضر، بخش پایین مناره در میان دیوارهای مسجد امامزاده محمد و مسجد بایزید محصور است. در مناره کتیبه کوفی با آیاتی ازکلام الله مجید دیده می شود که نوارهایی با تزیین گوناگون این کتیبه را محدود کرده اند و به یک تعبیر نقوش زیرین نوار که نماد عروج معنوی بایزید انگاشته شده شامل ردیف نقوش شیوه  یافته عقابی با بالهای گشوده میان دو درخت زندگی است. تاریخ بنای منار طبق نوشته زیر...بن عیسی قدس الله روحه فی سنه اربع عشر و خمس مائه (514 هجری) است؛ صنیع الدوله از نویسندگان دوره قاجار که به بسطام مسافرت کرده است در مورد منار نوشته است از عجایب اینکه در پهلوی گنبد مناره ای است که بیست و پنج ذرع طول آن است و مانند منارجنبان معروف اصفهان متحرک است یعنی چون بر زیر آن روند و به قوت حرکت دهند جنبش و حرکت مناره محسوس و مرعی می شود و سبب این حرکت معلوم نیست.
 العلم عندالله تعالی
برچسب ها : مناره , منار جنبان , بسطام , شهرستان بسطام ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:56 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

گنبد غازان خان

گنبد غازان خان

گنبد و بنایی که به گنبد غازان خان معروف است از بناهای غازان خان (متوفای 703) در بسطام است که در صحن واقع شده است این بنا دارای گنبد رک و از لحاظ معماری از نوع مقابر برجی شکل است. برخی مانند اقبال یغمایی معتقدند که غازان خان این گنبد را به عنوان آرامگاه بایزید احداث کرده و قصد داشته است جسد شیخ را به آنجا منتقل کند اما به سبب دیدن بایزید در خواب یا مخالفت برخی از فقها از تغییر مکان آرامگاه خودداری کرده است به احتمالی ضعیف چنین هدفی وجود داشته زیرا اگر غیر از این بود از همان زمان می توانستند بنای برجی شکل را بر روی مقبره بسازند مگر اینکه علت عدم احداث آن روی مقبره به دلیل بدنما شدن دو گنبد در کنار هم بوده است.
آقای عبدالرفیع حقیقت در کتاب سلطان العارفین گنبد بقعه امامزاده را به غازان خان نسبت می دهد و نوشته است. غازان خان دو گنبد را یکی بر سر قبر امامزاده محمد و دیگری را برای آرامگاه بایزید بنا کرد.
برچسب ها : گنبد غازان خان ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:53 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

صومعه بایزید

صومعه بایزید بسطامی

این صومعه که در ضلع غربی صحن امام زاده برابر با آرامگاه بایزید بسطامی است و بایزید قبل از اقامت در محله وافدان، هنگامی که بدانجا رفت وآمد داشت، صومعه ای برای خود ساخت و وقتی در آن محله ساکن شد در همان صومعه اقامت کرد. صومعه شامل دو اتاق کوچک متصل به هم است؛اتاق اول 2/05×1/65× 2/55 متر و اتاق دوم  2/60 ×1/85 ×2/10 متر است و درگاهی به بلندی 1/25 متر و پهنای 90 سانتی متر آنها را به هم ارتباط می دهد.در هر دو اتاق محرابی با گچ بری های نفیس در ضلع جنوبی قراردارد؛ بنابر کتیبه اتاق اول مرمّت و تعمیر صومعه با مرمّت بناهای دیگر به دست محمد بن حسین و برادرش حاجی در قرن هشتم به انجام رسیده است کتیبه ای به قلم ثلث حاوی آیات 79 و 78 سوره اسراء و برقاب مستطیل شکل بالای محراب کتیبه کوفی جای دارد که شامل آیه 18 از سوره جن است.
برچسب ها : صومعه بایزید ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:48 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

مسجد دوم بایزید
محراب مسجد بایزید

 مسجد بایزید مربوط به سال514 هجری قمری می باشد که شخصی بنام رضی الدین محمد عیسی که هشتمین وارث و جانشین بایزید بوده اقدام به احداث مسجد دوم می کند ، با این توصیف که محل اضلاع شمالی و شرقی و غربی و همچنین دیوار بین دو مسجد نخستین در جای اولیه خود باقی می ماند و فقط ضلع جنوبی که محراب ها بر آن قرار داشته اند تخریب و به اندازه حدود یک متر به سمت جنوب منتقل می گردد .
برچسب ها : مسجد دوم بایزید ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:40 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

رواق

از اقدامات دیگری که در دوره صفویه و در زمان حکومت امیرغیب ابن استاجلو در مجموعه تاریخی بسطام صورت گرفته است ، تبدیل حیاط مابین مسجد دوم بایزید از یک طرف و آرامگاه امام زاده  محمد ازطرف دیگر به یک فضای مسقف است.
این امیر پس از آنکه نسبت به احداث ایوان جلوی ورودی امامزاده اقدام می نماید در سمت شرق بین مسجد بایزید و درست وسط منار سلجوقی وایوان ورودی دیواری می سازد و با استفاده از بناهای موجود نسبت به سقف زدن مابین مسجد بایزید ،آرامگاه امام زاده محمد و ایوان ورودی اقدام می کند .
برچسب ها : رواق ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:38 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

دالان اولجایتو

این دالان در سال 713 هجری قمری در زمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو توسط خاندان معماران دامغانی که آثار ارزشمند آنان در بخشهای مختلف مجموعه موجود می باشد ایجاد و یا لااقل تزئین شده است ،این ایوان و دالان را می توان  ورودی اصلی مجموعه به حساب آورد ،این بنا از دو بخش متمایز تشکیل گردیده است . دالان و ایوان،که هر بخش درحد خود واجد ارزشهای بسیاری می باشند .دالان در جهت شرق به غرب ساخته شده است و فضای خارج را به صحن مجموعه مرتبط می سازد . 
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:14 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

ایوان غربی

ایوان غربی

این ایوان درغرب صحن امامزاده محمد قرار دارد که با دهانه ای به پهنای 5 متر و  ارتفاع 13/5 متراست چون این ایوان  تقریبا در کنار گنبد غازان خان قرار دارد به ایوان غازان خان معروف است وگرنه تاریخ ساخت این ایوان در سال 717هجری زمان پادشاهی سلطان محمد خدابنده ((اولجاتیو)) است شاید این ایوان در گذشته بخشی از یک مجموعه معماری بوده که امروز فقط همین ایوان به جا مانده است.
برچسب ها : ایوان غربی ,
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 07:13 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

آرامگاه گمنام

فضای جنب مقبره امام زاده محمد (ع) که بعلت کتیبه های موجود در آن تصور می رفت متعلق به دوره قاجار باشد در حقیقت خود برجی است آرامگاهی و مستقل شاید متعلق به اواخر سده7 هجری قمری و قابل مقایسه با گنبد غازان خان و با این نتیجه گیری بنائی دیگر در فهرست دوره ایلخانی ایران افزوده گردید .آرامگاه گمنام در جنوب صومعه بایزید-غرب امام زاده محمد و شمال شبستان زنانه مسجد بایزید واقع است .در زمان فتحعلی شاه در آرامگاه گمنام تعمیراتی انجام شده که آثار آن در بنا موجود می باشد-بر روی دیوار بنا از داخل که سفید کاری می باشد و طاقنمای آن ازظرافت خاصی برخوردار است دور تا دور، آیات قرآن ، گچ بری شده است .
 
 • چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 - 06:59 ق.ظ
 • دسته بندی :
 • نویسنده: بسطام فردا

آرامگاه آل کرت

 قدمت بنا (قبل از 700 هجری قمری )
بنای مقبره آل کرت که در حال حاضر تخریب گردیده است ، در جنوب دالان اولجایتو و شرق شربت خانه بوده است که همزمان با احداث دالان آنرا تخریب کرده اند . سازمان میراث فرهنگی در بررسی های مجموعه در سال 1362 آثار پی این ساختمان را که بخشی از آن در زیر دیوار جنوبی دالان ورودی واقع شده است کشف کردند ، این بنا مربع شکل ودارای گنبد بوده وایوانی هم رو به سمت شرق به آن اضافه شده بود ، و در وسط آن سردابی نیز وجود داشته است . آثار دیوارها وپی این ساختمان پس از اندکی مرمت بوسیله تیر آهن و طاق ضربی و با فاصله ای مناسب جهت دسترسی مسقف گردیده است .
حد فاصل آرامگاه امیر آل کرت و شربت خانه چندین سردابه قبر مانند با کاوش بر روی آرامگاه کشف گردید ، این سردابه ها نیز در وضع موجود مرمت و تثبیت گردیده و قابل دسترسی می باشد .
برچسب ها : آرامگاه آل کرت ,

آخرین مطالب

 
» غبار فراموشی بر چهره تکیه مزج نشست/ تخریب به جای تعمیر ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» خلاق؛ واژه گم شده از گردشگری ایران/ پتانسیل صنایع، شهرها و اقشار خلاق می تواند حرکت کُند گردشگری را سرعت بخشد. ( چهارشنبه 11 اسفند 1395 )
» ریاست شورای شهر بسطام: نمره شهردار بسطام در عملکرد، نمره بالای 20 می باشد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» فصل الخطاب قانون است و شهرستان بسطام اجرا خواهد شد/ارتقاء بسطام نسبت مستقیم با ارتقاء شاهرود دارد ( سه شنبه 10 اسفند 1395 )
» تیم سه گانه شهرستان بسطام بر سکوی سوم کشور ایستاد ( شنبه 7 اسفند 1395 )
» راه طولانی مجموعه تاریخی منحصر بفرد بسطام برای ثبت جهانی ( چهارشنبه 4 اسفند 1395 )
» سایمون گفت می توانی ورودی المپیك 2018 را بگیری ( یکشنبه 9 اسفند 1394 )
» وقتی حقیقت از دست وزارت کشور هم در می رود!! ( سه شنبه 1 دی 1394 )
» نشست خبری شهردار و رییس شورای شهر بسطام با اصحاب رسانه +تصاویر ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» بسطام در کش و قوس ثبت جهانی است/ بازدید متوسط سالانه ۸۰۰ توریست خارجی ( جمعه 9 مرداد 1394 )
» مقدمات دفن پروفسور شهریار عدل در مجموعه تاریخی بسطام فراهم می شود ( جمعه 5 تیر 1394 )
» قلعه نو خرقان ،روستای هدف گردشگری ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» مجموعه فرهنگی -تفریحی کهکشان بسطام نیازمند توجه ویژه مسؤولین ( جمعه 25 اردیبهشت 1394 )
» جاده جنگل ابر ،آری یا خیر ؟! ( جمعه 22 اسفند 1393 )
» جشن سالروز صبوری و متانت مردم مظلوم شهرستان بسطام +درددلی کوتاه با رییس دولت تدبیر و امید ( جمعه 5 دی 1393 )
صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

نویسندگان

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


سایت خبری تحلیلی شهرستان بسطام

ایجاد کننده وبلاگ : بسطام فردا